Ta strona używa cookies

Możesz wyłączyć ich obsługę w swojej przeglądarce. Niektóre funkcje witryny mogą wtedy nie działać.

Poznaj naszą politykę cookie.

OK, ROZUMIEM

Skwer Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej

Polish-Czech-Slovakian Solidarity Square Polish-Czech-Slovakian Solidarity Square, new name for squa

dnia 27-08-2020 o godzinie: 00:00

Konsulat Honorowy Republiki Słowackiej


Polski Niemiecki English

Treść w języku: Polski

Skwer Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej

W dniu 40. rocznicy powstania polskiej Solidarności, we Wrocławiu skwer przy ul. Rybackiej i Zachodniej otrzymał nową nazwę – „Skwer Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej”. W uroczystości brał udział m.in. ambasador Republiki Słowackiej Andrej Droba, któremu towarzyszył Maciej Kaczmarski, konsul honorowy Słowacji.

W ceremonii nadania nazwy brał udział także Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, Ivan Jestrab, ambasador Republiki Czeskiej oraz wojewoda dolnośląski i członkowie Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej.

Dziś zatrzymujemy się na przystanku „przyjaźń”. We Wrocławiu znamy to słowo bardzo dobrze i widzimy je w wielu kontekstach. W tamtych latach to właśnie Solidarność musiała przywrócić mu właściwy sens, zostało przez komunistów zużyte w młynach propagandy. Jesteśmy dumni, że w naszym mieście możemy upamiętnić Solidarność i przyjaźń Polsko-Czesko-Słowacką – mówił podczas uroczystości Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Miejsce ma upamiętniać znaczenie wzajemnej pomocy, współpracy i wspierania się obywateli na drodze tych trzech krajów do wolności i demokracji. W latach osiemdziesiątych XX wieku polscy dysydenci represjonowani przez władzę, aktywnie działali na rzecz budowy demokratycznego państwa. W tym wysiłku jednoczyli się z nimi opozycjoniści z Czech i Słowacji. Tak powstała Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka – unikalny na skalę światową międzynarodowy ruch społeczny.

 

Lista konsulatów:

Konsulat Honorowy Republiki Austrii

Konsul Honorowy Królestwa Belgii we Wrocławiu

Konsulat Honorowy Republiki Chile

Konsulat Honorowy Republiki Czeskiej

Konsulat Honorowy Królestwa Danii

Konsulat Honorowy Republiki Finlandii

Konsulat Honorowy Francji

Konsulat Honorowy Republiki Litewskiej

Konsulat Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburga

Konsulat Honorowy Republiki Malty

Konsulat Honorowy Meksykańskich Stanów Zjednoczonych

Konsulat Honorowy Republiki Słowackiej

Konsulat Honorowy Królestwa Szwecji

Konsul Generalny Ukrainy we Wrocławiu

Konsulat Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej we Wrocławiu

Konsulat Honorowy Republiki Włoskiej

Konsulat Honorowy Republiki Łotewskiej

Konsulat Królestwa Norwegii

Konsulat Honorowy Hiszpanii

Konsulat Honorowy Republiki Indii

Konsulat Węgier we Wrocławiu

Konsulat Republiki Kazachstanu we Wrocławiu

Konsulat Honorowy Gruzji

Honorowy Konsulat Estonii

Konsulat Honorowy Republiki Turcji we Wrocławiu

Konsulat Honorowy Federacyjnej Republiki Brazylii we Wrocławiu