Ta strona używa cookies

Możesz wyłączyć ich obsługę w swojej przeglądarce. Niektóre funkcje witryny mogą wtedy nie działać.

Poznaj naszą politykę cookie.

OK, ROZUMIEM

"OD WYSZEHRADU DO WYSZEHRADU"

“From Visegrád to Visegrád”

dnia 06-11-2018 o godzinie: 17:00

Konsulat Honorowy Republiki Słowackiej


Polski English

Treść w języku: Polski

6 listopada 2018 r. we wrocławskim Starym Ratuszu odbył się wernisaż wystawy „OD WYSZEHRADU DO WYSZEHRADU”. Powstała ona pod patronatem Ambasadora Republiki Słowackiej Dusana Kristofika, Ambasadora Republiki Czeskiej Ivana Jestraba i Konsul Generalnej Węgier w Krakowie Adrienny Kormendy.

Wrocławska edycja wystawy została zorganizowana dzięki współpracy Konsulatu Honorowego Republiki Słowackiej we Wrocławiu, Instytutu Słowackiego w Warszawie, Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie oraz Muzeum Miejskiego we Wrocławiu.

Wernisaż otworzyli Dyrektor Instytutu Słowackiego w Warszawie  Adrian Kromka,  Dyrektor Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Hanna Krajewska, Konsul Generalna Węgier w Krakowie Adrienne Körmendy, Konsul Honorowy Republiki Słowackiej Maciej Kaczmarski oraz Dyrektor Muzeum Miejskiego Maciej Łagiewski.

Wystawa jest próbą skrótowego zobrazowania rozwoju stosunków politycznych, handlowych i kulturalnych między państwami tworzącymi dzisiejszą Grupę Wyszehradzką, począwszy od średniowiecznych zjazdów władców Polski (Kazimierza Wielkiego), Czech (Jana Luksemburczyka) i Węgier (Karola Andegaweńskiego) w Wyszehradzie w 1335 r. i 1338/1339 r., a skończywszy na współczesnym spotkaniu prezydentów Polski (Lecha Wałęsy), Czechosłowacji (Václava Havla) oraz premiera Węgier (Józsefa Antalla) w Wyszehradzie w lutym 1991 r., na którym podpisana została Deklaracja o współpracy Rzeczypospolitej Polskiej, Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej i Republiki Węgierskiej w dążeniu do integracji europejskiej. Deklaracja ta zapoczątkowała współpracę Państw Wyszehradzkich.

Wystawa jest dostępna do dnia 19 listopada 2018 w Ratuszu. 

Fot. Mariusz Kaczmarski

Lista konsulatów:

Konsulat Honorowy Republiki Austrii

Konsul Honorowy Królestwa Belgii we Wrocławiu

Konsulat Honorowy Republiki Chile

Konsulat Honorowy Republiki Czeskiej

Konsulat Honorowy Królestwa Danii

Konsulat Honorowy Republiki Finlandii

Konsulat Honorowy Francji

Konsulat Honorowy Republiki Litewskiej

Konsulat Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburga

Konsulat Honorowy Republiki Malty

Konsulat Honorowy Meksykańskich Stanów Zjednoczonych

Konsulat Honorowy Republiki Słowackiej

Konsulat Honorowy Królestwa Szwecji

Konsul Generalny Ukrainy we Wrocławiu

Konsulat Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej we Wrocławiu

Konsulat Honorowy Republiki Włoskiej

Konsulat Honorowy Republiki Łotewskiej

Konsulat Królestwa Norwegii

Konsulat Honorowy Hiszpanii

Konsulat Honorowy Republiki Indii

Konsulat Węgier we Wrocławiu

Konsulat Republiki Kazachstanu we Wrocławiu

Konsulat Honorowy Gruzji

Honorowy Konsulat Estonii

Konsulat Honorowy Republiki Turcji we Wrocławiu

Konsulat Honorowy Federacyjnej Republiki Brazylii we Wrocławiu