Ta strona używa cookies

Możesz wyłączyć ich obsługę w swojej przeglądarce. Niektóre funkcje witryny mogą wtedy nie działać.

Poznaj naszą politykę cookie.

OK, ROZUMIEM

Konferencja „Kultura książki w humanistyce współczesnej”

The "Culture of Books in Contemporary Humanities" Science Conference

od 23-11-2016 do 24-11-2016

Konsulat Honorowy Republiki Łotewskiej


Polski English

Treść w języku: Polski

W dniach 23-24 listopada 2016 r. odbyła się konferencja naukowa „Kultura książki w humanistyce współczesnej”, objęta patronatem Konsulatu Honorowego Republiki Łotewskiej we Wrocławiu.

W trakcie konferencji przedstawiono dwa referaty, które dotyczyły literackich relacji polsko-łotewskich. Prof. dr Aušra Navickienė z Uniwersytetu w Wilnie porównywała dynamikę łotewskiego, litewskiego i estońskiego rynku wydawniczego w XIX wieku, mgr Krystyna Puntaka z Uniwersytetu Wrocławskiego opowiadała natomiast o tłumaczeniach polskiej literatury na Łotwie po 1945 roku. Udział obu prelegentek w konferencji został sfinansowany przez Konsula Honorowego Republiki Łotewskiej we Wrocławiu Martina Kaczmarskiego. 23 listopada odbyła się ponadto uroczysta kolacja, w której wzięli udział organizatorzy i goście konferencji, w tym Konsul Martin Kaczmarski i pełnomocnik Konsulatu Szymon Makuch.

Fot.: Adam Biskup, Rafał Werszler

Lista konsulatów:

Konsulat Honorowy Republiki Austrii

Konsul Honorowy Królestwa Belgii we Wrocławiu

Konsulat Honorowy Republiki Chile

Konsulat Honorowy Republiki Czeskiej

Konsulat Honorowy Królestwa Danii

Konsulat Honorowy Republiki Finlandii

Konsulat Honorowy Francji

Konsulat Honorowy Republiki Litewskiej

Konsulat Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburga

Konsulat Honorowy Republiki Malty

Konsulat Honorowy Meksykańskich Stanów Zjednoczonych

Konsulat Honorowy Republiki Słowackiej

Konsulat Honorowy Królestwa Szwecji

Konsul Generalny Ukrainy we Wrocławiu

Konsulat Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej we Wrocławiu

Konsulat Honorowy Republiki Włoskiej

Konsulat Honorowy Republiki Łotewskiej

Konsulat Królestwa Norwegii

Konsulat Honorowy Hiszpanii

Konsulat Honorowy Republiki Indii

Konsulat Węgier we Wrocławiu

Konsulat Republiki Kazachstanu we Wrocławiu

Konsulat Honorowy Gruzji

Honorowy Konsulat Estonii

Konsulat Honorowy Republiki Turcji we Wrocławiu

Konsulat Honorowy Federacyjnej Republiki Brazylii we Wrocławiu