Ta strona używa cookies

Możesz wyłączyć ich obsługę w swojej przeglądarce. Niektóre funkcje witryny mogą wtedy nie działać.

Poznaj naszą politykę cookie.

OK, ROZUMIEM

Wydarzenie: Jestem Europejczykiem.

The event "I am European".

dnia 22-02-2016

Konsulat Honorowy Republiki Łotewskiej


Polski English

Treść w języku: Polski

Dnia 22 lutego 2016 r. Konsul Honorowy Republiki Łotewskiej Pan Martin Kaczmarski wziął udział w wydarzeniu zorganizowanym przez  Urząd Miejski Wrocławia i Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Halę Stulecia oraz Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu  przy wsparciu Parlamentu Europejskiego.” Wydarzenie „Jestem Europejczykiem” było konkursem  na najlepszy film dokumentalny o powiązaniach między działalnością Parlamentu Europejskiego  a codziennym życiem młodych ludzi.
Ceremonia finałowa połączona z pokazem filmów odbyła się  w Hali Stulecia przy udziale ok. 3000 uczniów wrocławskich szkół i gości specjalnych wydarzenia.

Projekt był  oficjalną częścią programu Europejskiej Stolicy Kultury.

Lista konsulatów:

Konsulat Honorowy Republiki Austrii

Konsul Honorowy Królestwa Belgii we Wrocławiu

Konsulat Honorowy Republiki Chile

Konsulat Honorowy Republiki Czeskiej

Konsulat Honorowy Królestwa Danii

Konsulat Honorowy Republiki Finlandii

Konsulat Honorowy Francji

Konsulat Honorowy Republiki Litewskiej

Konsulat Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburga

Konsulat Honorowy Republiki Malty

Konsulat Honorowy Meksykańskich Stanów Zjednoczonych

Konsulat Honorowy Republiki Słowackiej

Konsulat Honorowy Królestwa Szwecji

Konsul Generalny Ukrainy we Wrocławiu

Konsulat Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej we Wrocławiu

Konsulat Honorowy Republiki Włoskiej

Konsulat Honorowy Republiki Łotewskiej

Konsulat Królestwa Norwegii

Konsulat Honorowy Hiszpanii

Konsulat Honorowy Republiki Indii

Konsulat Węgier we Wrocławiu

Konsulat Republiki Kazachstanu we Wrocławiu

Konsulat Honorowy Gruzji

Honorowy Konsulat Estonii

Konsulat Honorowy Republiki Turcji we Wrocławiu

Konsulat Honorowy Federacyjnej Republiki Brazylii we Wrocławiu