Ta strona używa cookies

Możesz wyłączyć ich obsługę w swojej przeglądarce. Niektóre funkcje witryny mogą wtedy nie działać.

Poznaj naszą politykę cookie.

OK, ROZUMIEM

Uroczystość Otwarcia Konsulatu Honorowego Republiki Łotewskiej we Wrocławiu

The opening ceremony of Honorary Consulate of the Republic of Latvia in Wrocław

dnia 12-01-2016

Konsulat Honorowy Republiki Łotewskiej


Polski English

Treść w języku: Polski

Dnia 12 stycznia 2016 roku odbyło się oficjalne otwarcie Konsulatu Honorowego Republiki Łotewskiej we Wrocławiu. Konsulem Honorowym mianowano Pana Martina Kaczmarskiego.

Uroczystość otwarcia konsulatu odbyła się w Auli Leopoldina na Uniwersytecie Wrocławskim.

Wśród zaproszonych gości byli Pan  Andrejs Pildegovič, Sekretarz Stanu MSZ Republiki Łotewskiej, Pan Ilgvars Kļava, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Łotewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, Ambasador Słowacji Dušan Krištofík a także Wojewodowie dolnośląski Pan Paweł Hreniak  i Wojewoda opolski Pan Adrian Czubak, Wiceprezydent Wrocławia Pan Adam Grehl, przedstawiciele korpusu konsularnego, rektorzy wyższych uczelni Wrocławia, generałowie – w tym pierwszy polski kosmonauta generał Mirosław Hermaszewski, jak i generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy NATO.

Siedziba Konsulatu Honorowego Republiki Łotewskiej mieści się przy ul. Armii Ludowej 21 we Wrocławiu.

Lista konsulatów:

Konsulat Honorowy Republiki Austrii

Konsul Honorowy Królestwa Belgii we Wrocławiu

Konsulat Honorowy Republiki Chile

Konsulat Honorowy Republiki Czeskiej

Konsulat Honorowy Królestwa Danii

Konsulat Honorowy Republiki Finlandii

Konsulat Honorowy Francji

Konsulat Honorowy Republiki Litewskiej

Konsulat Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburga

Konsulat Honorowy Republiki Malty

Konsulat Honorowy Meksykańskich Stanów Zjednoczonych

Konsulat Honorowy Republiki Słowackiej

Konsulat Honorowy Królestwa Szwecji

Konsul Generalny Ukrainy we Wrocławiu

Konsulat Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej we Wrocławiu

Konsulat Honorowy Republiki Włoskiej

Konsulat Honorowy Republiki Łotewskiej

Konsulat Królestwa Norwegii

Konsulat Honorowy Hiszpanii

Konsulat Honorowy Republiki Indii

Konsulat Węgier we Wrocławiu

Konsulat Republiki Kazachstanu we Wrocławiu

Konsulat Honorowy Gruzji

Honorowy Konsulat Estonii

Konsulat Honorowy Republiki Turcji we Wrocławiu

Konsulat Honorowy Federacyjnej Republiki Brazylii we Wrocławiu