Ta strona używa cookies

Możesz wyłączyć ich obsługę w swojej przeglądarce. Niektóre funkcje witryny mogą wtedy nie działać.

Poznaj naszą politykę cookie.

OK, ROZUMIEM

Spotkanie w kwestii pozyskiwania nowych rynków eksportowych na Łotwie.

The meeting: New export markets in Latvia.

dnia 27-11-2015

Konsulat Honorowy Republiki Łotewskiej


Polski English

Treść w języku: Polski

Dnia 26 listopada 2015 r. Konsul Honorowy Republiki Łotewskiej we Wrocławiu Pan Martin Kaczmarski był gościem  spotkania dot. pozyskiwania nowych rynków eksportowych na Łotwie,  które zorganizowane było przez Dolnośląską Agencję Współpracy  Gospodarczej Sp. z o.o. wraz z  Ambasadą Republiki Łotewskiej  oraz  Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Miejscem spotkania była siedziba  Inkubatora Przedsiębiorczości Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. mieszcząca się na Al. Kasztanowej 3 we Wrocławiu. O możliwościach nawiązania kontaktów gospodarczych z Łotwą mówili Pani Inese Sulzanoka- Radca ds. Gospodarczych i Handlowych Ambasady Republiki Łotewskiej oraz Pan Mariusz Sinior – Ekspert Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.

Podczas spotkania poruszane były kwestie: specyfiki nawiązywania kontaktów z partnerami łotewskimi, możliwości nawiązania współpracy między regionami, system podatkowy na Łotwie, rynek łotewski według branż, formy i możliwości inwestowania oraz instrumenty wsparcia.

Lista konsulatów:

Konsulat Honorowy Republiki Austrii

Konsul Honorowy Królestwa Belgii we Wrocławiu

Konsulat Republiki Bułgarii

Konsulat Honorowy Republiki Chile

Konsulat Honorowy Republiki Czeskiej

Konsulat Honorowy Królestwa Danii

Konsulat Honorowy Republiki Finlandii

Konsulat Honorowy Francji

Konsulat Honorowy Republiki Litewskiej

Konsulat Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburga

Konsulat Honorowy Republiki Malty

Konsulat Honorowy Meksykańskich Stanów Zjednoczonych

Konsulat Honorowy Republiki Słowackiej

Konsulat Honorowy Królestwa Szwecji

Konsul Generalny Ukrainy we Wrocławiu

Konsulat Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Konsulat Honorowy Republiki Włoskiej

Konsulat Honorowy Republiki Łotewskiej

Konsulat Królestwa Norwegii

Konsulat Honorowy Hiszpanii

Konsulat Honorowy Republiki Indii

Wicekonsulat Węgier we Wrocławiu

Konsulat Republiki Kazachstanu we Wrocławiu

Konsulat Honorowy Gruzji

Honorowy Konsulat Estonii

Konsulat Honorowy Republiki Turcji we Wrocławiu

Konsulat Honorowy Federacyjnej Republiki Brazylii we Wrocławiu