This website uses cookies.

By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Find out more about our cookie policy..

I ACCEPT

V rocznica powstania Konsulatu Honorowego Republiki Słowackiej we Wrocławiu

Date 06-06-2014

Honorary Consulate of the Slovak Republic


Polski

Content in: Polski

Dnia 6 czerwca 2014 roku, w ogrodach rezydencji Pana Konsula Honorowego Macieja Kaczmarskiego, obchodziliśmy piątą rocznicę powołania do życia Konsulatu Honorowego Republiki Słowackiej we Wrocławiu.

W uroczystościach wzięło udział wielu znamienitych gości, na czele z Jego Ekscelencją Ambasadorem Republiki Słowackiej w Polsce, Panem Vasilem Grivną. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z historią działalności Konsulatu na wystawie prezentowanej w ogrodach. Muzyczną oprawę wydarzenia zapewnili: słowacki zespół „Drużyna”, Magdalena Zawartko z zespołem oraz Tomasz Krajewski. Przygotowano degustację znakomitych win słowackich oraz specjałów tamtejszej kuchni.

Lista konsulatów:

Honorary Consulate of the Republic of Austria

Konsul Honorowy Królestwa Belgii we Wrocławiu

Consulate of the Republic of Bulgaria

Konsulat Honorowy Republiki Chile

Honorary Consulate of the Czech Republic

Honorary Consulate of the Kingdom of Denmark

Honorary Consulate of the Republic of Finland

Honorary Consulate of France

Honorary Consulate of the Republic of Lithuania

Honorary Consulate of the Grand Duchy of Luxembourg

Honorary Consulate of the Republic of Malta

Honorary Consulate of the United Mexican States

Honorary Consulate of the Slovak Republic

Honorary Consulate of the Kingdom of Sweden

Konsul Generalny Ukrainy we Wrocławiu

Konsulat Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej we Wrocławiu

Honorary Consulate of the Republic of Italy

Konsulat Honorowy Republiki Łotewskiej

Konsulat Królestwa Norwegii

Konsulat Honorowy Hiszpanii

Konsulat Honorowy Republiki Indii

Konsulat Węgier we Wrocławiu

Konsulat Republiki Kazachstanu we Wrocławiu

Konsulat Honorowy Gruzji

Honorowy Konsulat Estonii

Konsulat Honorowy Republiki Turcji we Wrocławiu

Konsulat Honorowy Federacyjnej Republiki Brazylii we Wrocławiu